Метою здійсненя «due diligence» є розкриття поточним чи потенційним власникам компанії достовірної інформації про діяльність компанії. Юридична діагностика дозволяє клієнту чітко зрозуміти стан юридичної безпеки та сформувати перелік конкретних дій для підвищення стійкості компанії до зовнішніх і внутрішніх юридичних впливів  (позови, претензії, перевірки, розірвання договору і т.д.). Залежно від інтересів клієнта - замовника «due diligence», тривалість, фокус досліджуваних питань, ступінь доступу до інформації, у кожному конкретному випадку можуть бути різними. Дуже часто юридична діагностика охоплює всю діяльність компанії й полягає в аналізі всіх ризиків компанії та розробці пропозицій щодо їх усунення.

Високий рівень кваліфікації спеціалістів Адвокатської фірми «Статус» дозволяє здійснювати комплексну юридичну експертизу установчих та інших документів підприємства, договорів на їх відповідність вимогам чинного в Україні законодавства, з метою виявлення можливих ризиків та розробки шляхів їх мінімізації.

В результаті здійснення нашою адвокатською фірмою «due diligence»  клієнт отримує перевірку діяльності підприємства на предмет стійкості до зовнішніх впливів і недружніх поглинань та надання консультацій та рекомендації щодо усунення виявлених у процесі юридичної діагностики ризиків та/або недоліків у правовому забезпеченні діяльності компанії.